De Roma manier

Bij ons zijn vertrouwen, respect, mensgerichtheid en samenwerking belangrijke waarden in onze bedrijfscultuur. Zij staan voor hoe wij als collega’s met elkaar, maar ook met onze klanten en leveranciers om willen gaan. Een goede onderlinge communicatie , verbondenheid en betrokkenheid komen hieruit voort en zorgen voor verantwoordelijkheid, verbondenheid met onze klanten en het verleggen van onze grenzen. Zo worden vooruitgang en innovatie gestimuleerd. Zelfontwikkeling, integriteit en klantgerichtheid zien wij als kerncompetenties.

Medewerkers voorop

Onze medewerkers worden continue gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. We doen dit o.a. door een uitgebreid aanbod van scholing en begeleiding. We vinden het belangrijk om onze kwaliteit te waarborgen zodat we het beste van onszelf kunnen geven aan elkaar en onze klanten.

Betrokkenheid bij onze organisatie is iets wat we graag zien van onze medewerkers. Wij willen een betrouwbare en inspirerende werkgever zijn en dat doen we niet alleen door een passende beloning en goede arbeidsvoorwaarden, maar ook door professionele en persoonlijke ontwikkelingskansen te bieden.

Aandacht voor de balans tussen werk en privéleven en een veilige en gezonde werkomgeving vinden we vanzelfsprekend en hebben daarom een belangrijke plaats in onze bedrijfscultuur.

Join Our Team

Onze kernwaarden

  • Vertrouwen

  • Betrokkenheid

  • Creatief

  • Nuchter

  • Zorgvuldig

  • Eerlijk

  • Respect

  • Samenwerken

  • Klantgericht

  • Plezier