IEDEREEN AAN ‘T WERK

Privacyverklaring roma.nl

Bij het gebruik van onze website, www.roma.nl, kunnen er persoonsgegevens van u verzameld worden. Deze persoonsgegevens worden gebruikt door Roma ICT Diensten B.V. of Roma Cloud Diensten B.V. (hierna: Roma). Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om aan te geven dat wij de privacy van alle klantdata waarmee we in aanraking komen, zeer serieus nemen. Om deze reden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit, in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Hieronder kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het aanbieden en leveren van onze diensten (zoals hosted telefonie, cloudopslag, beveiligingsoplossingen, of netwerkbeheer);
• Het bieden van een online account waarbinnen u uw eigen gegevens kunt beheren;
• Het leggen en onderhouden van contact met u;
• Het inplannen van een kennismakingsgesprek of security scan;
• Het afhandelen van meldingen die u doet via ons ticketsysteem;
• Het op afstand meekijken of overnemen van uw pc via Teamviewer om u te kunnen assisteren bij het oplossen van problemen met onze diensten, indien u hierom verzoekt;
• Het toesturen van nieuwsbrieven indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven;
• Het toesturen van aanbiedingen indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven;
• Het beantwoorden van vragen en het afhandelen van verzoeken die u toestuurt via een contactformulier.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit nodig is om u onze diensten te bieden of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:
• voorletters/voornaam;
• achternaam;
• bedrijfsnaam;
• straatnaam;
• huisnummer;
• postcode;
• plaats;
• (mobiel) telefoonnummer;
• e-mailadres;
• inloggegevens gekoppeld aan u (inlognaam en wachtwoord);
• informatie over de door u afgenomen diensten;
• meldingen die u doet via ons ticketsysteem;
• eventuele persoonsgegevens die u ons toezendt in een contactformulier of e-mail.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te leveren. Gegevens in uw account bewaren wij tot twee jaar na de laatste activiteit in uw account. Uw e-mailadres bewaren wij voor het toesturen van nieuwsbrieven totdat u zich hiervoor bij ons afmeldt. Persoonsgegevens die u ons toezendt in een contactformulier of e-mail bewaren wij zolang als nodig is om uw vraag of verzoek volledig af te handelen.

Vertrouwelijkheid & gegevensverstrekking aan derde partijen

Alle gegevens wij van u verzamelen zullen wij vertrouwelijk behandelen. Zo zullen wij deze niet zonder uw toestemming uitlenen, verhuren of verkopen aan derde partijen voor marketingdoeleinden van deze partijen.

Wij kunnen echter gegevens doorgeven aan partijen die wij inschakelen bij het leveren van onze diensten, zoals Microsoft en KPN. Wij hebben met deze partijen goede schriftelijke afspraken gemaakt om de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze partijen zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden inzetten dan het leveren van de diensten, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor het leveren van de diensten, of zij dit op basis van de wet mogen of moeten. De informatie die u geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), om:
• de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
• het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
• het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentiecookies);
• het delen van bepaalde inhoud via sociale media.

Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytics cookies
Deze site gebruikt Google Analytics cookies, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het Privacybeleid van Google. Google is Privacy Shield-gecertificeerd, wat betekent dat het doorgeven van persoonsgegevens aan deze partij buiten de EU is toegestaan.

Advertentiecookies
Deze site maakt gebruik van advertentiecookies, zodat het online advertentieaanbod voor u kan worden gepersonaliseerd (ook buiten roma.nl), en wij (en derde partijen) inzicht kunnen verkrijgen in campagneprestaties. Dit gebeurt op basis van een profiel op basis van uw klik- en surfgedrag binnen en buiten roma.nl.

Middels de cookies van wordt aan u als websitebezoeker een unieke cookie-ID gekoppeld, zodat u onder andere niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt. Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook uw toestemming.

Er worden de volgende advertentiecookies geplaatst:
• DoubleClick;
• Facebook Custom Audience;
• Facebook Pixel.
De betreffende partijen zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De bedrijven zijn Privacy Shield-gecertificeerd, wat betekent dat het doorgeven van persoonsgegevens aan deze partijen buiten de EU is toegestaan.

Social media cookies
Naast de hierboven genoemde technische, functionele en analytische cookies, gebruiken wij het Facebook Connect-cookie dat het mogelijk maakt om bepaalde inhoud te delen op Facebook. Facebook is gevestigd in de Verenigde Staten. Facebook is Privacy Shield-gecertificeerd, wat betekent dat het doorgeven van persoonsgegevens aan deze partij buiten de EU is toegestaan.

In- en uitschakelen van cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Nieuwsbrief
Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante acties en aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich via een link in de nieuwsbrief afmelden.

Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U kunt ook verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken. Daarnaast kunt u via uw account ook een deel van uw wettelijke rechten zelf uitoefenen in uw accountomgeving. Zo kunt u hier uw gegevens inzien of wijzigen. Mocht u bij ons een verzoek willen indienen voor uitoefening van een van uw wettelijke rechten, dan kunt u die indienen door een e-mail te sturen naar [E-MAILADRES], of door telefonisch contact met ons op te nemen via [TEL. NR.].

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Roma behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

Contact

Mocht u verder, na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben over uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
Website: www.roma.nl
Adres: Piet Mondriaanstraat 2, 5753 DJ Deurne
KvK: 17108719
Telefoon: 088-0075900
E-mail: info@roma.nl